Ignite Etanol

Ignite Racefuel

 

Race etanol bør benyttes fremfor pumpe etanol hovedsakelig på grunn av kvalitet. Pumpe E85 varierer fra ca. 70% til over 90% avhengig av året. I vinterhalvåret reduseres etanolinnholdet for å få bedret kaldstart. Race E85 har konstant innhold av etanol, og du får samme kvalitet hver gang. I tillegg er pumpe etanol tilsatt et rødt tilsetningsstoff som man har erfart tetter dyser, filter etc, og som har forårsaket motorhavarier. Vår race E85 har ikke dette stoffet, og vasker ut dette røde stoffet over tid fra motorer som er kjørt på pumpe E85.