Kjøpsbetingelser

Priser og levering :

Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om at prisendringer kan skje. Vi forbeholder oss retten til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft.

Informasjon om angrerett :

Hvis du angrer på et kjøp i vår nettbutikk, er det angrerettloven som gjelder. D.v.s. At du har 14 dagers angrefrist på kjøpet, der selger evt. skal ha beskjed innen 10 dager. Angrefristen forutsetter at kjøpet er over Kr.300,- inkl. frakt. (Det finnes også andre unntak og presiseringer angrefristloven.) Iht. angrerettloven har du noen plikter og oppgaver. Disse finner du i avsnittene nedenfor. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.(jf Angrerettloven § 6, punkt e)

  •      Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. (jf. Angrerettloven § 12 punkt a)
  •      Angreretten kan ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogram der forbrukeren har brutt forseglingen.(jf. Angrerettloven § 12 siste ledd)
  •      Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).
  •      Dersom du benytter deg av angreretten ifm. med et tilvirkningskjøp, så er du pliktig til å betale de ekstra kostnadene som påbeløper for utført arbeid og medgåtte materialer (jf. Angrerettloven §16 første ledd).     

Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet med frakt kostnader tur retur og et gebyr pålydende kr 250,- til Ankersen Norge AS for behandling av saken.
For varer hvor forsegling eller forseglet emballasje er brutt, gis det ingen returrett med mindre dette er skriftlig avtalt med selger på forhånd. I slike tilfeller kan kjøper ikke regne med å få tilbakebetalt hele beløpet. Normalt vil inntill 75% av nypris refunderes for å dekke utgifter ved verdiforringelse.
Uavhentede bestilte/forhåndsbestilte varer vil bli fakturert i.h.h. til handling og reelle utgifter/forsendelser.
Dersom du benytter deg av angreretten i forbindelse med et tilvirkningskjøp , så er du pliktig til å betale de ekstra kostnadene som påbeløper for utført arbeid og medgåtte materialer (jf. Angrerettloven §16 første ledd). Angreretten gjelder 14 dager fra du mottar ordrebekreftelsen fra oss. Dersom du ikke henter varen du har bestilt eller ikke returnerer denne i henhold til angrefristloven, vil det påløpe vesentlige kostnader. Dette er kostnader i forbindelse med produksjon, installasjon, testing, re-engineering.
Angrerettloven gjelder ikke for kjøp i butikk.

Forbehold:

Vi tar forbehold om eventuelle skrive-/trykkfeil. Alle bilder på våre sider er ment som illustrasjon, og kan avvike fra varens faktiske utseende.

 

Vi lagrer ikke kortinformasjon, eller deler noen form for kundeinformasjon med tredjepart!

All personlig informasjon vi samler inn fra deg vil bli brukt i samsvar med GDPR og andre gjeldende lover. Detaljene vi samler inn vil bli brukt til følgende øyemed:

  1. For å behandle bestillinger, for å opprettholde garanti forhold og for å gi etter-salgs service (vi kan gi dine opplysninger til en annen organisasjon, f.eks. posten i Norge, for å kunne levere produkter eller tjenester du har kjøpt og / eller å gi etter-salg service);
  2. For å gjennomføre sikkerhetskontroller (dette kan innebære å sende dine opplysninger til kredittopplysningsbyrå, som vil sjekke opplysningene vi gir dem mot offentlige og private databaser og som kan lagre denne informasjon til bruk i fremtidige sikkerhetskontroller - dette bidrar til å beskytte deg og oss fra falske transaksjoner);
  3. For å overholde juridiske krav. Vi kan bruke en tredjepart til å utføre visse aktiviteter, for eksempel behandling og sortering av data, overvåking hvordan kundene bruker vår side og sende e-poster for oss.

Vi ønsker også å informere deg om ulike kampanjer, varer og tjenester som kan være av interesse for deg. Du kan bli kontaktet via post, e-post, telefon, SMS eller på annen måte vi anser som hensiktsmessig, herunder ny teknologi.