Datablader

Alle som leverer, produserer og omsetter kjemikalier er omfattet av en rekke lover og forskrifter.

Vi tar sikkerhet og etterlevelse av regelverket alvorlig, og gjør vårt ytterste for å følge de lover og forskrifter som gjelder. Derfor er våre produkter alle registrert i den europeiske databasen Reach, det norske Produktregisteret og online databasen for sikkerhetsdatablader Ecoonline. Det nye CLP merkesystemet er også innført.

Her finner du linker til våre datablad på Ecooline:

 

https://ecoonline.no/sok-sikkerhetsdatablad/

 

 

Savner du noen, send oss en mail.

 

Ignite Datablader Ignite Datablader